Taustainfo

Projekteerimise valdkonnas tegutsemise kogemust on praeguseks kogunenud üle 10 aasta. Selle aja jooksul on tegeletud põhjalikult nii suurte kui väikeste projektidega, nii kõrgepinge kui nõrkvooluga. Eesti Soojuselektrijaama 330kV maanduspaigaldisest Koidula raudteepiiripunkti pöörmesoojenditeni ning tuuleparkidest päikesepaneelideni.

Kõik insener-tehnilised küsimused peavad saama vastuse ja lahenduse.